St. Stephen's De La Salle

Rinne Rang A Cúig podchraoladh leis na buachaillí ag caint mar gheall ar “mé féin” – cé mhéad duine atá sa teaghlach, cá bhfuil cónaí orthu, cén rang ina bhfuil siad… agus tá sé ar fáil anois ar suíomh na scoile! Éist anseo:
Mr. Russell’s 5th Class made a podcast with the boys talking about “myself” – how mnay people in the family, where they live, what class they’re in… And it’s available on the school website now! Listen here:

 

                    St. Stephen's De La Salle BNS                   

You are not allowed to copy content from this page

All content on this website remains the property of St. Stephen's BNS unless otherwise noted.