St. Stephen's De La Salle

Spraoi agus craic leis na buachaillí ó na Naíonáin Shóisearacha i ranganna Miss Kenny agus Miss Nevin le haghaidh Seachtain na Gaeilge 2020! Féach ar na pictiúirí sa gailearaí thíos:
Fun and enjoyment with the boys in Junior Infants in Miss Kenny’s and Miss Nevin’s classes for Seachtain na Gaeilge 2020! See the photos in the gallery below:

Spraoi agus craic leis na buachaillí ó na Naíonáin Naíonáin Sinsearacha i ranganna Miss Robinson agus Miss Brennan, ó Rang a hAon i ranganna Mrs. Breen agus Mr. O’Sullivan, ó Rang a Dó i ranganna Miss Power agus Miss O’Shea, agus ó Rang a Trí i ranganna Mr. Coghlan agus Miss Finnegan le haghaidh Seachtain na Gaeilge 2020! Féach ar na pictiúirí sa gailearaí thíos:
Fun and enjoyment with the boys in Senior Infants in Miss Robinson’s and Miss Brennan’s classes, 1st Class in Mrs. Breen’s and Mr. O’Sullivan’s classes, 2nd Class in Miss Power’s and Miss O’Shea’s classes, and 3rd Class in Mr. Coghlan’s and Miss Finnegan’s classes for Seachtain na Gaeilge 2020! See the photos in the gallery below:

Spraoi agus craic leis na buachaillí ó Rang a Ceathair i ranganna Miss Byrne agus Mr. Cantwell, ó Rang a Cúig i ranganna Mr. Russell agus Miss Keevers, agus ó Rang a Sé i ranganna Mr. C. Hayden agus Mr. R. Hayden le haghaidh Seachtain na Gaeilge 2020! Féach ar na pictiúirí sa gailearaí thíos:
Fun and enjoyment with the boys in 4th Class in Miss Byrne’s and Mr. Cantwell’s classes, 5th Class in Mr. Russell’s and Miss Keevers’ classes, and 6th Class in Mr. C. Hayden’s and Mr. R. Hayden’s classes for Seachtain na Gaeilge 2020! See the photos in the gallery below:

As we migrate and update our website, some links may not work or appear broken. Please bear with us as we update the site.

 

                    St. Stephen's De La Salle BNS                   

You are not allowed to copy content from this page

All content on this website remains the property of St. Stephen's BNS unless otherwise noted.